Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet fandt ikke grundlag for administrativt at ophæve en adoption. Det fandtes stridende mod barnets tarv, at den biologiske far betingede sig, at det børnebidrag, som han ville blive pålagt til barnets underhold, skulle indsættes på en konto i en forvaltningsafdeling til barnets fyldte 18. år.

Den fulde tekst

Adoption. Ophævelse af adoption. Barnet under 18 år. Barnets tarv.


I en sag var adoptanten, den biologiske mor og den biologiske far enige om, at de ønskede ophævelse af en adoption vedrørende deres 10-årige barn, samt at barnet skulle genindtræde i retsforholdet til den biologiske far.

Under sagens behandling satte den biologiske far imidlertid som betingelse for en genindtrædelse, at det børnebidrag, som han ville kunne blive pålagt til barnets underhold, skulle indsættes på en konto i en forvaltningsafdeling til barnets fyldte 18. år.

Civilretsdirektoratet fandt på baggrund heraf ikke grundlag for administrativt at ophæve adoptionen i medfør af § 18, stk. 2, idet en sådan betingelse måtte anses for at stride mod barnets tarv.

Officielle noter

Ingen