Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume

En 33-årig udlænding og en 17-årig pige løb bort sammen. Pigens fader efterlyste dem gennem politiet, hvorefter de meldte sig selv. Tiltalefrafald meddelt.(* 2)

Den fulde tekst

Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215(* 1)


En 33-årig udlænding og en 17.1/2 år gammel pige

af samme nationalitet havde forelsket sig i hinanden, og pigen blev efter fælles aftale »bortført« af den 33-årige. Da de blev klar over, at pigens far havde ladet dem efterlyse af politiet, »meldte« de sig selv efter et par dage. Efter sagens omstændigheder fandt anklagemyndigheden ikke anledning til at foretage videre for overtrædelse af-straffelovens-§-215, jf. retsplejelovens § 723, stk. 2.

Officielle noter

(* 1) Offentliggjort i Anklagemyndighedens

Årsberetning 1980, side 46.

Redaktionel note
  • (* 2) Området for tiltalefrafald i andre sager (gruppe 6) om overtrædelse af straffelovens § 215 og henvisning til yderligere afgørelser findes i Anklagemyndighedens Årsberetning 1987, side 138, 1986, side 19-21 og 1977, side 114 (Området i almindelighed).