Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume

En dengang 17-årig mand havde i 1973 begået brandstiftelse sammen med to kammerater, der tilstod forholdet i 1978. Tiltalefrafald meddelt.(* 2)

Den fulde tekst

Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - forholdets ælde - brandstiftelse(* 1)


I 1973 havde sigtede sammen med to kammerater

gjort sig skyldig i ildspåsættelse med anvendelse af benzin på et kombineret redskabs- og cykelskur i en skole. De to kammerater havde nu - i 1978 - i forbindelse med en alvorlig sag om brandstiftelse og en række andre grove lovovertrædelser erkendt forholdet fra 1973 og forklaret om denne sigtedes medvirken. Der forelå særdeles gode oplysninger om hans personlige forhold. Under hensyn til, at forholdet var mere end 5 år gammelt, at sigtede på gerningstiden havde været 17 år, at et uddannelses- og erhvervsforløb, som han var i gang med sandsynligvis ville blive slået i stykker, såfremt han blev dømt, at hans personlige forhold var særdeles gode, blev det fundet forsvarligt at frafalde tiltale. Forholdet blev derimod medtaget i sagen mod de andre.

Officielle noter

(* 1) Offentliggjort i Anklagemyndighedens

Årsberetning 1978, side 21.

Redaktionel note
  • (* 2) Området for tiltalefrafald, begrundet i forholdets ælde, er nærmere omtalt i Anklagemyndighedens Årsberetning 1978, side 20 f.