Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet oplyste, at mindstegrænsen for vidners alder afhænger af en konkret vurdering.

Den fulde tekst

Vidner ved vielser.

Civilretsdirektoratet oplyste på forespørgsel fra en kommune, at det afhang af en konkret vurdering, om en 14-årig kunne være vidne under en vielse. Det ville således afhænge af den pågældende 14-åriges forståelse for, hvad der skulle ske, og det måtte antages, at der skulle være tale om et noget yngre barn, før man generelt kunne udelukke, at den pågældende kunne være vidne.

Officielle noter

Ingen