Senere ændringer til afgørelsen
Resume

På forespørgsel udtalte Civilretsdirektoratet, at det var direktoratets opfattelse, at myndighedslovens § 34 ikke kunne udvides til foruden egentlige gaver og eftergivelse af gæld at omfatte indgåelse af aftaler om formueordningen i ægteskabet.

Den fulde tekst

Særejeægtepagt Umyndiges adgang til på egen hånd gyldigt at aftale særeje.


Ingen

Officielle noter

Ingen