Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Familieretsdirektoratet udtalte, at det generelt ikke vil være umuligt at godkende danske ansøgere til søskendegrupper på mere end 2 børn.

Afgørelsen om placering skal træffes ud fra en konkret vurdering af ansøgernes ressourcer.

Den fulde tekst

Adoption. Generelle retningslinier for godkendelse som adoptant. Placering af mere end 2 søskende hos samme adoptanter.


På baggrund af en skrivelse fra Adoption Center i anledning af en konkret sag om 3 søskendes placering hos et ansøgerpar, udtalte Familieretsdirektoratet, at det generelt ikke vil være umuligt at godkende danske ansøgere til søskendegrupper på mere end 2 børn.

Afgørelsen om placering skal træffes ud fra en konkret vurdering af ansøgernes ressourcer.

Officielle noter

Ingen