Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet udtalte, at en ansøgning om adoption af en afdød ægtefælles barn kunne behandles efter reglerne om stedbarnsadoption.

Den fulde tekst

Adoption. Stedbarnsadoption. Barnet over 18 år. Opfostring.


Statsamtet forelagde en sag, hvor en mand ansøgte om adoption af sin afdøde hustrus særbarn efter reglerne om stedbarnsadoption.

Manden havde forældremyndigheden over barnet, og der havde været opfostring i 10 år.

Civilretsdirektoratet udtalte, at ansøgningen kunne behandles efter reglerne om stedbarnsadoption.

Officielle noter

Der henvises iøvrigt til Skarrildhusberetningen for 1988 s. 35.