Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet fandt, at Nordisk Ægteskabskonvention kunne anvendes analogt ved barn født uden for ægteskab, når bidragspligtige bor i Sverige og bidragsberettigede bor i Danmark.

Den fulde tekst

Inddrivelse m.v. Den Nordiske Ægteskabskonvention artikel 8, stk. 2 analogt. Barn født uden for ægteskab.


Vedrørende barn født udenfor ægteskab.

Faderskabet var anerkendt i Sverige, hvor forældrene havde levet sammen i 3-4 år efter barnets fødsel, indtil moderen og barnet flyttede til Danmark. Faderen blev boende i Sverige.

Moderen ansøgte statsamtet om børnebidrag.

Statsamtet forelagde sagen for Civilretsdirektoratet, der udtalte, at sagen skulle behandles af de svenske myndigheder, idet den bidragspligtige er bosiddende i Sverige, jf. Den Nordiske Ægteskabskonvention art. 8, stk. 2, analogt.

Officielle noter

Ingen