Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet anmodede Danadopt og Adoption Center om at arbejde for, at nuværende og fremtidige udenlandske kontaktsteder accepterer ansøgere, hvor den mandlige part er arbejdsløs, og at kontaktstederne bibringes kundskaber om danske forhold.

Den fulde tekst

Adoption. De formidlende organisationers kontaktsteder i udlandet.


Danadopt og Adoption Center havde oplyst, at kontaktsteder i udlandet ikke ville acceptere adoptionsansøgere, hvor den mandlige part var arbejdsløs, selvom denne modtog arbejdsløshedsunderstøttelse eller bistandshjælp.

Civilretsdirektoratet anmodede Danadopt og Adoption Center om at arbejde for, at nuværende og fremtidige kontakter accepterer ansøgere, hvor den mandlige part er arbejdsløs, og at kontaktstederne bibringes kundskaber om danske forhold.

Officielle noter

Ingen