Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Danske adoptivbørns muligheder for at få oplysninger om deres biologiske slægt.

Den fulde tekst

Adoption. Oplysning om biologisk slægt.


Adoptionslovgivningen regulerer ikke spørgsmålet om adopteredes adgang til oplysninger om deres biologiske slægt.

Civilretsdirektoratet, som er myndighed på adoptionsområdet, modtager imidlertid en del henvendelser fra bortadopterede personer, der søger oplysninger om deres biologiske slægt. Civilretsdirektoratet følger som udgangspunkt den praksis at meddele de oplysninger, der fremgår af en fuldstændig udskrift af ministerialbogen, samt forældres fødselsdata og sidst kendte adresse på adoptionstidspunktet. Ifølge Kirkeministeriets cirkulære af 14. august 1987 kan enhver rekvirere attester og udskrifter af ministerialbogen vedrørende sig selv.

Det vil altid fremgå af ministerialbogen, om og hvornår man er adopteret, og det er således muligt for enhver at få afklaret sin eventuelle tvivl om dette spørgsmål. Det vil endvidere altid fremgå af ministerialbogen, hvorvidt man er født uden for ægteskab og som hovedregel også, hvorvidt faderskabet er fastslået.

Såfremt den pågældende er født uden for ægteskab før 1. januar 1938, meddeler Civilretsdirektoratet desuden oplysninger om faderen, såfremt der er sket kuldlysning eller legitimation, uanset at faderen eventuelt ikke er optaget i ministerialbogen. Såfremt en bestemt mand har erklæret at være fader og har afgivet erklæring i adoptionssagen om barnet, vil han ligeledes blive oplyst.

Det tilføjes, at såfremt moderen var hemmeligfødende, kan Civilretsdirektoratet ikke bryde hendes anonymitet, men barnet vil kunne få oplyst moderens navn ved at rette henvendelse til Rigshospitalet.

Er den pågældende født uden for ægteskab mellem 1938 og 1961, oplyses faderens identitet, såfremt faderskabet er fastslået. Identiteten på en person, der alene er kendt bidragspligtig eller på anden måde er inddraget i sagen, oplyses ikke. Moderens identitet vil altid blive oplyst, hvad enten barnet er født i eller uden for ægteskab.

Civilretsdirektoratet meddeler i øvrigt ikke oplysninger om den biologiske slægt, medmindre der foreligger udtrykkeligt samtykke, eller der kan gives aktindsigt, uden de særlige tavshedspligtsregler tilsidesættes, f.eks. på grund af adoptionssagens alder.

Adoptioner i Danmark er anonyme, men henvendelser fra biologiske slægtninge vil kunne sendes til direktoratet med henblik på videreformidling til adoptanterne eller adoptivbarnet, hvis disse senere henvender sig for at få oplysninger om den biologiske slægt.

Det kan i den forbindelse oplyses, at Civilretsdirektoratet orienterer adoptanterne om henvendelser fra biologiske søskende, således at adoptanterne kan tage stilling til, om en sådan kontakt er ønskelig. Såfremt begge adoptanterne er døde, rettes henvendelsen i sådanne tilfælde til adoptivbarnet selv.

Officielle noter

Ingen