Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Et ægtepar havde ca. 3 år tidligere oprettet en ægtepagt i Norge.

Ægtepagten var ikke tinglyst i Danmark. Civilretsdirektoratet udtalte, at ægtepagten formentlig er gyldig inter partes i Danmark uden tinglysning. Domstolsforbehold.

Den fulde tekst

Ægtepagt oprettet i Norge. Ægtepagten ikke tinglyst i Danmark. Spørgsmål om gyldighed inter partes.

En norsk kvinde blev gift med en dansk mand, og parterne oprettede i Norge ægtepagt med fuldstændig særeje. Ægtepagten blev ikke tinglyst i Danmark. I henhold til retsvirkningslovens § 37 er tinglysning en betingelse for ægtepagters gyldighed inter partes.

Civilretsdirektoratet udtalte, at ægtepagten formentlig var gyldig i Danmark inter partes uden tinglysning, henset til retsvirkningslovens § 53, stk. 2, sammenholdt med kommentaren hertil, 2. udgave, side 324.

Civilretsdirektoratet oplyste dog, at spørgsmålet principielt var et domstolsanliggende.

Officielle noter

Ingen