Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet udtalte bl.a., at en adoptionssag i almindelighed ikke stilles i bero på afslutningen af en eventuel faderskabssag.

Den fulde tekst

Adoption under verserende faderskabssag.


Faderen ønskede at anerkende faderskabet til barn født under faderens samliv med moderen. Under en ved retten anlagt faderskabssag, hvor faderen var oplyst som eneste faderskabsmulighed, adopteredes barnet af moderens ny ægtefælle, hvorefter retten afsluttede faderskabssagen, inden faderskabet var anerkendt eller fastslået.

Civilretsdirektoratet fandt ikke grundlag for at kritisere statsamtet for at have meddelt adoptionsbevilling til moderens ægtefælle, inden faderskabet var anerkendt eller fastslået.

Officielle noter

Ingen