Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Det var Civilretsdirektoratets opfattelse, at en ægtepagt formentlig ikke kan oprettes efter danske regler, når ægtefællerne er bosat i udlandet, idet det er domicillandets regler, der finder anvendelse. Civilretsdirektoratet oplyste samtidig, at Københavns Byret tinglyser sådanne ægtepagter, dog med domstolsforbehold for ægtepagtens gyldighed.

Den fulde tekst

Spørgsmål om et ægtepar, bosat i udlandet, kunne oprette ægtepagt efter danske regler, og i givet fald hvor en sådan ægtepagt skulle tinglyses.

Officielle noter

Ingen