Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratet udtalte, at en i udlandet gyldig foretagen adoption, hvor en dansk statsborger med domicil i det pågældende land havde adopteret et barn, kunne anses som gyldig i Danmark.

Den fulde tekst

Adoption. Fremmedadoption. Udenlandsk adoption.


En dansk statsborger, der igennem 15 år havde boet og arbejdet i Luxembourg søgte om dansk anerkendelse af en i Luxembourg gennemført adoption.

Adoptionen var gyldig efter luxembourgsk ret.

Civilretsdirektoratet anerkendte den i udlandet foretagne adoption, idet adoptanten efter direktoratets opfattelse var domicileret i Luxembourg.

Officielle noter

Ingen