Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Civilretsdirektoratets udtalelse om fortolkningen af testamenter indeholder bestemmelse om særeje, oprettet før 1. oktober 1990 samt Justitsministeriets oplysning til borgerne om disse regler.

Den fulde tekst

Særejereformen 1990. Testamenter oprettet før 1. oktober 1990. Fortolkning.

Civilretsdirektoratet oplyste, at testamenter, oprettet før lovens ikrafttræden den 1. oktober 1990, som udgangspunkt skal fortolkes som skilsmissesæreje. Civilretsdirektoratet udtalte, at baggrunden herfor var, at særejebestemmelser i testamenter i de fleste tilfælde må antages at være truffet med henblik på separation eller skilsmisse, og at man, ved at anlægge ovennævnte fortolkning, ville ulejlige så få testatorer som muligt.

Civilretsdirektoratet fandt, at et forslag om at lade notarialkontorerne kontakte alle testatorer vedrørende ændringerne i loven ikke var hensigtsmæssig, da sådan ordning ville kræve en bekostelig manuel gennemgang af samtlige testamenter for at finde dem, der indeholdt bestemmelser om særeje.

Endelig bemærkede Civilretsdirektoratet, at et testamente oprettet før den 1. oktober 1990 kun som udgangspunkt fortolkes som skilsmissesæreje, idet man såfremt andet fremgår af omstændighederne, kan fortolke testamentet som en bestemmelse om fuldstændigt særeje.

Officielle noter

Ingen