Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Rentenydelse af en kapital, som skatteyderen ikke selv ejer, er personlig indkomst.

Den fulde tekst

Personskattelovens §§ 3-4 (Rentenydelse)


Indkomst i form af rentenydelse af en kapital, som rentenyderen ikke selv ejer, skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Det spørgsmål er rejst, om der er tale om personlig indkomst eller kapitalindkomst efter personskattelovens §§ 3-4.

Rentenydelse er ikke opregnet i personskattelovens § 4 som kapitalindkomst, men må betragtes som en løbende ydelse. Der er ikke tale om en renteindtægt i skatteretlig forstand, da den berettigede til afkastet ikke er ejer af kapitalen.

Skattedepartementet er af den opfattelse, at afkast af en rentenydelseskapital er personlig indkomst.

Officielle noter

Ingen