Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Resume

Flytbare skillevægge, der både kan monteres således, at flytning kræver ændring i lofter og gulve m.v. og således, at flytning ikke kræver disse ændringer, anses for egentlige bygningsbestanddele eller løsøre afhængig af den konkrete montering, jf. vurderingsloven § 9.

Foresprøgslen afvistes, da besvarelse ikke kan ske med fornøden sikkerhed, jf. lov om bindende forhåndsbesked § 3, 1. punktum.

Den fulde tekst

(emneord) (* 1)

Ejendomsvurdering, skillevægge m.v., bindende forhåndsbesked. Et revisionsfirma forespurgte, efter hvilke regler skillevægge m.v. skulle behandles vurderingsmæssigt og dermed skattemæssigt. Det drejede sig om skillevægge af svensk fabrikat, betegnet Design Vaggsystem, som laves i 3 forskellige udførelser, benævnt Design 2.000, Design Classic og endelig det mest økonomiske Design Office. Alle 3 systemer bygger på samme stamme af ståldragere. Ståldragerne skrues eller spændes fast mellem gulv og tag. Vægsektionerne fastgøres på horisontale dragere, som også yderligere stabiliserer stammen. Forskellige sektionstyper sættes på samme stamme, t.ek, Design Office i et rum og Design Classic i et andet rum. Nye døråbninger og glaspartier kan monteres stort set hvor som helst. Et patenteret ophængningsbeslag medfører, at vægsektionerne monteres helt uden specialværktøj. Det er dernæst let at demontere sektioner, når man t,ks. skal have adgang til elinstallationer, eller der skal udskiftes en ødelagt sektion. Det er ved opførelse af kontorbyggeri i dag sædvane, at opdelingen i kontorer m.v. først foretages efter byggeriets udlejning og da efter lejerens helt specifikke ønsker. Rumopdeling foretages med skillevægsmoduler af tilsvarende karakter, som omhandlet i den her foreliggende bindende forhåndsbesked, loftbeklædning og gulvbeklædning monteres eventuelt efterfølgende, således at de fleksible vægge reelt ikke kan afmonteres og udskiftes eller flyttes, uden ret omfattende bygningsarbejder skal foretages. Ved specielle behov for meget stor rumfleksibilitet kan væggene på den anden side udmærket monteres, således at flytning og ændring ved opståede behov herfor kan foretages uden indgreb i f.eks. Lofter og gulve. Ligningsrådet afviste forespørgslen i medfør af lovens § 3, 1. punktum, da det var rådets opfattelse, at forespørgslen ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed. Alt afhængig af den konkrete monteringsmåde ville væggene m.v. kunne få karakter af såvel bygningsbestanddele som af løsøre. Ligningsrådet tilføjede, at såfremt man statuerer, at det omhandlede system i sin helhed måtte anses som egentlige bygningsbestanddele, idet de både for så vidt angår vægge og loft træder i stedet for sædvanlige vægge og lofter, skulle systemet medregnes ved vurderingen af den faste ejendom. Men såfremt systemet ikke trådte i stedet for sædvanlige vægge og lofter, skulle det ikke medregnes ved ejendomsvurderingen og kunne således betragtes som løsøre.

Redaktionel note
  • (* 1) Afgørelsen er offentliggjort i SKAT 1988/11 side 697.