Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Skattedepartementet tilkendegav, at et religiøst samfund ikke kunne få udleveret oplysningen om medlemmernes indkomst- og formueforhold uden et utvetydig skriftligt samtykke hertil fra hvert enkelt medlem. Samtykket kunne gives en gang for alle.

Den fulde tekst

Udlevering af oplysninger til religiøse samfund om medlemmernes indkomst- og formueforhold. (* 1)


Et religiøst samfund forespurgte under henvisning til afgørelsen i SKAT, 1988, nr. 6, s. 349, om oplysninger om medlemmernes indkomst- og formueforhold kunne udleveres fra skattemyndighederne under henvisning til, at medlemmer havde tiltrådt en vedtægtsbestemmelse el.lign. herom.

Skattedepartementet svarede, at udlevering af oplysninger om medlemmernes indkomst- og formueforhold kræver et skriftligt utvetydigt samtykke fra hvert enkelt medlem. Samtykket kan gives en gang for alle.

Det er således ikke tilstrækkeligt, at medlemmet skriftligt har tiltrådt en vedtægtsbestemmelse om, at samfundet er berettiget til at få sådanne oplysninger udleveret fra skattemyndighederne.

Officielle noter

(* 1) Afgørelsen er offentliggjort i SKAT 1989, nr. 1, side 82.