Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

IMO TM5/circ. 3 af 5. juli, fortolker definitionerne således, at øverste dæk er det dæk som ville være øverste dæk såfremt at lugedæksler var monteret samt, at manglen af lugedæksler ikke fritager et rum fra at være lukket.

Den fulde tekst

Skibe uden lugedæksler


Ensartet anvendelse af 1969-konventionen på »åbne« containerskibe.

1) Et »åbent« containerskib, med henblik på måling efter 1969-konventionen, er et skib, der er beregnet til at fragte containere og er konstrueret som et åbent »U« med en dobbeltbund og høje sideopbygninger uden lugedækler på øverste dæk og uden et komplet dæk over vandlinien og som må betragtes som et skib af usædvanlig type som anført i reglement 1(3).

2) Bestemmelserne i 1969-tonnagekonventionen skal anvendes på »åbne« containerskibe i henhold til følgende enige fortolkninger:

2.1 Øverste dæk-reglement 2(1) På et skib, som et »åbent« containerskib, der af administrationen er fritaget fra kravet om anbringelse af vejrtætte lugedæksler på det øverste dæk udsat for vejr og sø, skal det øverste dæk regnes som det dæk, der ville være bestemt hertil af 2(1), såfremt sådanne lugedæksler var blevet anbragt.

2.2 Lukkede rum-reglement 2(4)

På et »åbent« containerskib skal en åbning i et dæk, fremkommet ved manglende anbringelse af lugedæksler, ikke udelukke et rum fra at blive indbefattet i de lukkede rum.

Officielle noter

(* 1) Vedr. International konvention om måling af skibe 1969, tillæg I, reglement 2(1) Definition af øverste dæk, og reglement 2(4) Definition af lukkede rum.