Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Et firma solgte spande med maskinopvaskemiddel indlagt et gratis »fodboldpuslespil«. Oplysninger om spillet blev givet på spandens låg og etiketter. Da et barn ville have fat i spillet og tog spanden ned, lykkede det et et-års barn at spise en håndfuld vaskemiddel, der er stærkt basisk ætsende. Forbrugerombudsmanden udtalte, at han fandt det uforsvarligt og i strid med god markedsføringsskik at indlægge puslespil, med speciel appel til børn, i opvaskemidlets emballage, lige som det iøvrigt er uforsvarligt at markedsføre giftige rengøringsmidler sammen med legetøj.

Den fulde tekst

Markedsføring af legetøj i forbindelse med giftige rengøringsmidler. (* 1)


Markedsføring af legetøj i forbindelse med giftige

rengøringsmidler.

I forbindelse med Europamesterskaberne i fodbold blev der i 4-kg spande med X maskinopvaskemiddel indlagt et gratis »fodboldpuslespil«. Oplysning om puslespillet blev givet både på spandens låg og på etiketter på spanden.

En forbruger henvendte sig til FO og oplyste, at hans barn på 1 år havde fået ætsninger i munden af alvorlig karakter efter at have spist noget af opvaskepulveret. Pulveret var anbragt således, at den 1-årige ikke kunne komme til det, men da man en dag havde besøg af noget familie med en dreng på 8 år, havde den 8-årige opdaget spanden med vaskemidlet. I forbindelse med at drengen fjernede låget af spanden for at få fat i puslespillet, så den 1-årige sit snit til at få en håndfuld af pulveret i munden. Efter klagers oplysning gik der ikke mere end 1 minut, før det blødte kraftigt fra barnets mund, fordi pulveret havde ætset tungen. Barnet kom omgående på skadestuen med henblik på at få konstateret, om der var ætsninger i spiserøret og maven.

Til brug for sagen indhentede FO en lægeudtalelse, af hvilken det bl.a. fremgik, at maskinopvaskemiddel er kraftigt ætsende, og derfor bør holde væk fra børn.

På denne baggrund udtalte FO, at han fandt det uforsvarligt at indlægge et puslespil med speciel appel til børn i opvaskemidlets emballage. Det bemærkedes herved, at den omstændighed, at puslespillet var anbragt adskilt fra opvaskemidlet, ikke efter FO's skøn var tilstrækkeligt til at fjerne risikoen for skadestilfælde, ligesom FO i øvrigt fandt det uforsvarligt at markedsføre giftige rengøringsmidler sammen med legetøj.

Under henvisning hertil anså FO den påklagede markedsføringsforanstaltning for at være i strid med god markedsføringsskik, jfr. markedsføringslovens § 1, og henstillede at tilsvarende foranstaltninger ikke blev iværksat fremover.

Officielle noter

(* 1) Offentliggjort i Forbrugerombudsmandens Årsberetning 1981-1982, side 55.