Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Forbrugerombudsmanden udtalte, at en annonce med følgende ordlyd: »Kæmpeudvalg i kgl. 2. stel samt figurer -25%», hvor rabatten bestod i, at 2. sorterings varer er 25% billigere end 1.

sortering, var vildledende, idet man ved en umiddelbar læsning af annoncen fik det indtryk, at man fik en rabat på 25% i forhold til den almindelige 2. sorterings pris.

Den fulde tekst

2. Sortering. Prisreklame. (* 1)


En Isenkræmmer havde i dagbladene indrykket annoncer, hvor der stod: »Kæmpeudvalg i kgl. 2. stel samt figurer - 25 pct.«.

På forespørgsel blev det oplyst, at annoncen skulle forstås således, at 2. sorteringsvarer af det omhandlede porcelæn var 25 pct. billigere end 1. sortering.

Da man ved en umiddelbar læsning af annoncen fik det indtryk, at forretningen reklamerede med et tilbud om en rabat på 25 pct. i forhold til den almindelige pris på 2. sorteringsvarer, fandt Forbrugerombudsmanden, at annoncen var vildledende.

En henstilling om ikke for fremtiden at reklamere på tilsvarende måde blev taget tilfølge.

(9176-321-289)

Officielle noter

(* 1) Offentliggjort i Forbrugerombudsmandens årsberetning 1975-1977, side 51, nr. 15.