Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Et rejsebureau opfordrede personalet i daginstitioner til at hænge en plakat op på institutionens opslagstavle og på den måde formidle kontakt til børn og forældre. Såfremt kontakten gav et positivt resultat, i form af salg af rejser, ville institutionen få penge til indkøb af legetøj. Forbrugerombudsmanden udtalte, at dette tiltag overskred grænserne for tilladelig markedsføring over for børn, idet man her må udvise særlig varsomhed og undlade at rette en direkte appel til børn om at opfordre andre, f. eks. forældre, til at købe det reklamerede produkt.

Den fulde tekst

Markedsføringstiltag rettet mod daginstitutioner. Reklamens sociale og samfundsmæssige ansvar. (*1)


2.2.3.1. Tilbud om gratis legetøj til daginstitutioner

Et større dansk rejsebureau opfordrede personalet i landets daginstitutioner til at formidle kontakt til daginstitutionens børn og forældre. Hvis kontakten gav tilstrækkelig positiv resultat - det vil sige salg af rejserne til familierne - ville daginstitutionen få penge til at købe legetøj for.

Personalets opgave bestod kun i at hænge en plakat op på opslagstavlen, og personalet skulle ikke aktivt medvirke til selve salgsformidlingen.

Forbrugerombudsmanden fandt imidlertid, at dette overskred grænsen for tilladelig markedsføring over for børn.

Ved markedsføring over for børn skal den erhvervsdrivende altid udvise særlig varsomhed, og blandt andet må annoncer, plakater og lignende ikke indeholde nogen direkte appel til børn om at opfordre andre, f.eks. forældrene, til at købe det reklamerede produkt til sig.

Forbrugerombudsmanden fandt videre, at det pågældende markedsføringstiltag ikke levede op til disse betingelser, idet der med materialet til daginstitutionen medfulgte en A 4 plakat til brug for institutionens opslagstavle, hvorpå stod: »Tag mor og far med på ferie til Mallorca«.

I det hele fandt Forbrugerombudsmanden, at rejsebureauets markedsføring i denne situation var i strid med god markedsføringsskik, jfr. markedsføringslovens § 1. (J.nr. FO 89-1652-58)

Officielle noter

(*1) Offenliggjort i Forbrugerstyrelsens juridiske årbog 1990, side 24.