Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Direktoratet fastholder kredsens påbud, hvorefter der skal iværksættes en rengøring af arbejdsstedet.

Den fulde tekst

Påbud om rengøring af arbejdssted


Klage over påbud af 12. december 1988.

Med brev af 22. december 1988 har virksomheden anket det påbud (nr. 4a) Arbejdstilsynet, kreds Viborg amt, har afgivet vedrørende rengøring af arbejdslokalerne.

AFGØRELSE

Direktoratet fastholder kredsens påbud, hvorefter der skal iværksættes en rengøring af arbejdsstedet.

Med hensyn til spørgsmålet om eventuelt at male lokalerne i lyse farver, så finder direktoratet, at der er tale om en vejledning og ikke et påbud.

TIDSFRIST

1. august 1989.

HJEMMEL

Ifølge § 13, nr. 6, i lov om almindelig arbejderbeskyttelse skal arbejdsstedet renholdes tilbørligt.

Bestemmelsen er efter arbejdsmiljølovens ikrafttræden opretholdt ved § 2, nr. 1, i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 611 af 18. december 1985 om ikraftholdelse af regler i den tidligere arbejderbeskyttelseslovgivning.

BAGGRUND

Kredsen har oplyst, at arbejdslokalerne fremtræder som meget mørke, idet vægge, ovenlysvinduer etc. ikke er rengjorte.

Mangelfuld vedligeholdelse/rengøring af belysningen kan have en række økonomiske, sikkerheds- og miljømæssige konsekvenser. For medarbejderne betyder dårligt arbejdslys:

- akavede arbejdsstillinger,

- forringet arbejdspræstation,

- større fejlprocent, og

- hovedpine.

Dagslyset yder et vigtigt bidrag til belysningen af arbejdslokalerne. Vedligeholdelsen/rengøring af arbejdslyset må derfor også omfatte en indvendig og udvendig pudsning af vinduer, ovenlys m.v.

Belysningen i et arbejdslokale afhænger også af, hvor lyse/mørke rummets flader er. Snavsede og mørkmalede lofter og vægge reflekterer meget mindre lys end rene og lyse flader.

Direktoratet finder med baggrund i ovenstående grund til at kræve en rengøring af arbejdsstedet, således at såvel dagslystilgangen som den kunstige belysning forbedres.

Direktoratet kan anbefale pjecen fra Arbejdsmiljøfondet: Hold arbejdslyset ved lige - det betaler sig.

Klageadgang

Direktoratets afgørelse kan indbringes for arbejdsministeren, Laksegade 19, 1063 København K inden 4 uger, jfr. arbejdsmiljølovens § 81, stk. 2.

Kopi af dette brev vedlægges til virksomhedens sikkerhedsorganisation.

P.D.V.

Lise Dettloff

Kirsten Brink

Officielle noter

Ingen