Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En arbejdsgiver (et engelsk aktieselskab), der var registreret som arbejdsgiver her i landet anset for omfattet af loven.

Ophørsbetingelsen måtte anses for at være dokumenteret, eftersom arbejdsgiveren havde afmeldt sig og flyttet virksomheden tilbage til England.

Derimod var insolvensbetingelsen ikke klart konstateret, men et afslag ville medføre, at lønmodtagerne ville være uden praktisk mulighed for at få deres tilgodehavende dækket, idet virksomheden i modsætning til mange andre arbejdsgivere ikke på et senere tidspunkt kunne erklæres konkurs her i landet.

Den fulde tekst

Insolvensbetingelsen