Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Gårdejer anset for ophørt pr. den dato, hvor gården blev taget til brugelig pant. Lønkrav for brugspanthavers administrationsperiode henvist til brugspanthaver, for hvis regning administrationen skete.

Den fulde tekst

Ophørsdato, Brugspant