Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Meddelt forbund, at LG under hensyn til, at en arbejdsgiver havde afgivet insolvenserklæring i fogedretten, at han over et halvt år ikke havde beskæftiget lønmodtagere, og at han efter det oplyste ved udførelse af arbejde for andre ikke lagde materiale til, men alene sin egen arbejdskraft, efter omstændighederne var indforstået med at anse arbejdsgiveren for omfattet af loven.

Den fulde tekst

Ophørsbetingelsen


I brev af 3. oktober 1973 har forbundet anmodet Lønmodtagernes Garantifond (LG) om at tage ovennævnte sag op til fornyet overvejelse, idet der efter forbundets opfattelse foreligger en situation, som er omfattet af § 1, nr. 4, i loven om Lønmodtagernes Garantifond.

I denne anledning bemærkes:

Under hensyn til, at N.N. har afgivet insolvenserklæring i fogedretten, at han i over et halvt år ikke har beskæftiget lønmodtagere, og at han efter det til sagen oplyste ved udførelse af arbejde for andre ikke lægger materialer til men alene sin egen arbejdskraft, er LG efter omstændighederne indforstået med at anse N.N. for at være ophørt som arbejdsgiver og dermed begge betingelser i lovens § 1, nr. 4, for at være opfyldt.

De berørte lønmodtageres krav vil herefter blive dækket af LG i det omfang, hvor lovens betingelser herfor i øvrigt er opfyldt.

Officielle noter

Ingen