Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Uanset at 2 af de oprindelige 4 deltagere i et partrederi, hvori der efter sølovens pgf. 40 hæftes personlig/prorata, påny havde dannet et partrederi, blev det første rederi efter omstændighederne anset for både ophørt og insolvent.

Baggrunden herfor var, at LG ikke ville have givet afslag til lønmodtagerne og henvist dem til at udtømme boet, hvis der havde været tale om et konkursbo med en forventet dividende på 50%

Den fulde tekst

Insolvensbetingelsen, partrederi