Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Resume

Udtalt, at det ikke kan tillades, at der foretages begravelse, af dyr på folkekirkens kirkegårde.

Den fulde tekst

Kirkegårde. Spørgsmål om begravelse af dyr.


Kirkeministeriets skrivelse af 25. april 1989 til Silkeborg Kirkegård og Krematorium.

I anledning af Deres skrivelse af 31. marts 1989 vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en afdød kan få sin hund med i kisten skal man meddele følgende:

Folkekirkens kirkegårde er alene beregnede til begravelse af afdøde mennesker, hvad enten det drejer sig om kistebegravelse eller - efter stedfunden ligbrænding - om nedsættelse af askeurnen. Dette fremgår af lov om begravelse og ligbrænding og de i henhold hertil fastsatte administrative bestemmelser.

I denne forbindelse henledes opmærksomheden på, at folkekirkens kirkegårde er indviede begravelsespladser, som inden de tages i brug indvies af præsten med følgende ord: »Så indvier jeg da dette sted til kristen begravelse i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Fred være med deres støv, som skal hvile her. Amen.«

Der er således ikke mulighed for at tillade, at der foretages begravelse af dyr på folkekirkens kirkegårde.

Officielle noter

Ingen