Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Udtalt, at en præst ikke kan tilsidesætte forældres ønske om dåb af barn på en hverdag, eventuelt en lørdag.

Den fulde tekstKirkeministeriets skrivelse af 22. maj 1989 til Claes Pank.

I skrivelse af 12. maj 1989 har De med henblik på Deres søns dåb i Melby kirke forespurgt, om det er præsten, der afgør om kirken er tilgængelig for kirkelige handlinger om lørdagen.

I anledning heraf skal man meddele, at Kirkeministeriet anser det for at være i overensstemmelse med god kirkelig orden, at dåbshandlinger foretages under menighedens offentlige gudstjenester, og at ministeriet finder det rimeligt, at præsten gør forældre, der ønsker deres børn døbt uden forbindelse med gudstjenesten, bekendt med dåbens naturlige sammenhæng med gudstjenesten. Hvis forældrene alligevel ønsker barnet døbt på en hverdag, eventuelt en lørdag, kan præsten imidlertid ikke afvise dette.

Det tilføjes, at et medlem af sognemenigheden har ret til at få kirken stillet til rådighed til kirkelige handlinger, herunder dåb, ved en præst i folkekirken, der ikke er ansat ved kirken, jf. lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker § 9.

En kopi af denne skrivelse er d.d. tilsendt sognepræsten i Melby pastorat sammen med en kopi af Deres skrivelse.

Officielle noter

Ingen