Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

En elev havde forladt sin uddannelsesplads i utide. Virksomheden påstod sig tilkendt erstatning på 20.800. Eleven pålagt at betale 2.500 i erstatning for tab og ulempe.

Den fulde tekst

Ophævelse - Erstatning


Udskrift af protokol for nævnet til behandling af tvistigheder mellem efg-elever og praktikvirksomheder.

Fredag den 13. januar 1984 afholdtes møde i sag nr. 11/1983: A mod efg-elev B.

Klageren mødte ikke men var repræsenteret ved C, Danske Vognmænds Arbejdsgiversammenslutning.

Indklagede var udeblevet.

Klageren påstod erstatning for tab som følge af elevens udeblivelse stor kr. 20.800,-.

Indklagede havde i sit svarskrift påstået frifindelse subsidiært betaling af et mindre beløb.

Klagerens repræsentant afgav forklaring.

KENDELSE: Tvistighedsnævnet konstaterer, at B har brudt uddannelsesaftalen, som derfor med rette er ophævet.

I erstatning for tab og ulempe for virksomheden ved den uberettigede ophævelse af uddannelsesaftalen betaler indklagede inden 14 dage til klageren 2.500 kr.

THI BESTEMMES:

Indklagede B, betaler inden 14 dage til A 2.500 kr.

Officielle noter

Ingen