Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

Fiskeriministeriets ankenævn har opretholdt fiskerikontrollens afgørelse, hvorefter er parti, bestående af 6732 kg skalrejer pakket i kartoner a 4 x 1 kg er erklæret uegnet til menneskeføde og henvist til tilvirkning på destruktionsanstalt eller lignende

Den fulde tekst

Kassation af et parti rejer


Mandag den 11. april 1994 afholdtes møde i Fiskeriministeriets ankenævn til behandling af en af LF Føroya Fiskasøla den 19. januar 1994 indgivet anke over en af Fiskerikontrollen i Frederikshavn den 12. januar 1994 truffen afgørelse, hvorefter et parti, bestående af 6.732 kg skalrejer pakket i kartoner a 4 x 1 kg, er erklæret for uegnet til menneskeføde og henvist til tilvirkning på destruktionsanstalt eller lignende, jf. § 3, stk. 2, litra a, jf. stk. 3, jf. § 2, stk. 6, i lbk. nr. 649 af 4. august 1993 om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer.

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet opretholdt Fiskerikontrollens afgørelse.

Sagsfremstilling m.v.

Fiskerikontrollen har bl.a. oplyst, at man den 11. januar 1994 har udtaget og efterfølgende optøet prøver af partiet, der er returneret fra Sverige og oplagret hos Nyfrost i Hirtshals.

Ved den organoleptiske bedømmelse fandtes rejerne at være af dårlig kvalitet, idet de var gamle, meget sorte/gule, harske og havde en udpræget harsk eller gammel smag.

LF Føroya Fiskasøla har anket afgørelsen uden bemærkninger.

Fiskerikontrollen havde udtaget repræsentative prøver til brug for ankesagens behandling.

Ved sagens behandling var Fiskerikontrollen repræsenteret ved overfiskeribetjent Gitte Thybo Andersen.

LF Føroya Fiskasøla var ikke repræsenteret.

Lyngby, den 11. april 1994

Henrik Krøll

Hans henrik Huss

Ole Bertelsen

Flemming Melchiorsen

NOTER: Ingen