Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

I september 1989 blev der indgået en forpagtningsaftale om overdragelse af jord og basisandel. Meddelelsesfristen på 4 uger blev ikke respekteret, og ansøgningen var Mælkeudvalget i hænde efter skæringsdatoen 1. december 1989. I oktober 1990 modtog Landbrugsminsteriet oplysninger om dokumentation i form af en påtegning fra det dommerkontor, hvor kontrakten var blevet tinglyst.

Det fremgik heraf, at stemplingen blev foretaget allerede i september 1989. Der blev dispenseret fra ansøgningsfristen således, at overdragelsen ikke medførte reduktion på 33% af den overdragne mængde.

Den fulde tekst

Indgåelse - forpagtningskontrakt - dokumentation.

I skrivelse af 2. oktober 1990 har De som formand for Lemvigegnens Landboforening rettet henvendelse til Landbrugsministeriet for at bekræfte tidspunktet for indgåelse af aftale mellem Martin øllegård, Grønkærvej 29, 7660 Bækmarksbro og Ruth Brunsborg, Grænkærvej 13, 7660 Bækmarksbro om overdragelse af mælkekvote.

Det oplyses nu, at forpagtningskontrakten blev stemplet den 26. september 1989 på dommerkontoret i Lemvig. På denne baggrund har Landbrugsministeriet besluttet at dispensere fra den meddelelsesfrist på 4 uger i forbindelse med overdragelser, der er angivet i §5, stk. 3 i Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 638 af 13. september 1990 om tillægsafgift for mælk og mejeriprodukter, som erstatter tidligere bekendtgørelser på mælkekvoteområdet, idet det ved stemplingen er godtgjort, at der ikke er tale om en tilbagedatering med det formål at undgå reduktion på 33% ved overdragelse af basisandel.

Meddelelse om den overdragne mængde vil blive givet af Danske Mejeriers Mælkeudvalg.

Man har samtidig anmodet EF-direktoratet om at foretage de videre foranstaltninger i sagen.

P.M.V.

E.B.

A. Buch Kristensen

Officielle noter

Ingen