Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst for 2000

 

I medfør af § 8, stk. 2 i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 112 af 24. februar 1999 med senere ændringer, fastsættes:

§ 1. Opreguleringsprocenten til brug for opgørelse af forventet indkomst ved årsomregningen for 2000 udgør for pensionister 3,2 og for andre 3,5.

 

By- og Boligministeriet, den 14. oktober 1999

Margrete Pump

/Tom Meiland Hansen