Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af regler for udarbejdelse af autoriserede standardblanketter for lejeaftaler

(ophævelse af standardblanket for erhvervslejeforhold)

 

§ 1

I Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1037 af 15. december 1995 af regler for udarbejdelse af autoriserede standardblanketter for lejeaftaler ophæves herved § 2 med tilhørende bilag (bilag 2).

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000.

By- og Boligministeriet, den 20. december 1999

Margrete Pump

/Grete Due