Senere ændringer til afgørelsen
Resume

ANSET I STRID MED MARKEDSFØRINGSLOVENS § 2, AT ET PENGEINSTITUT REKLAMEREDE MED PENSIONSORDNINGER, SOM IKKE KOSTEDE KUNDERNE EN ØRE.

Den fulde tekst

Ikke en øre i administrationsomkostninger

ET PENGEINSTITUT INDRYKKEDE I DAGBLADENE ANNONCER MED FØLGENDE ORDLYD: »XX BANK SKAL IKKE LEVE FEDT AF DIN PENSION. DET KAN DU SELV GØRE.«

I BRØDTEKSTEN TIL ANNONCEN ANFØRTES:

»NU HAR XX BANK UDVIKLET EN PENSIONSORDNING, DER ER NØJE TILPASSET TIDEN. DEN ER SÅ ENKEL, AT DEN IKKE KOSTER VORE KUNDER EN ØRE I ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.«

FORBRUGEROMBUDSMANDEN BEMÆRKEDE, AT HANS PRINCIPIELLE SYNSPUNKT VAR, AT DER VED PENSIONSORDNINGER SKAL INFORMERES OM SAMTLIGE OMKOSTNINGER VED ADMINISTRATIONSORDNINGERNE. MODTAGELSE OG ADMINISTRATION AF PENSIONSINDSKUD I ET PENGEINSTITUT VIL EFTER FORBRUGEROMBUDSMANDENS OPFATTELSE ALTID VÆRE FORBUNDET MED OMKOSTNINGER TIL ADMINISTRATION. DISSE OMKOSTNINGER OPKRÆVES BL.A. GENNEM DEN RENTEMARGINAL, SOM PENGEINSTITUTTER OPERERER MED FOR DE PÅGÆLDENDE INDSKUD.

EN ANNONCERING MED, AT EN PENSIONSORDNING IKKE KOSTER KUNDEN EN ØRE, MÅ DERFOR EFTER FORBRUGEROMBUDSMANDENS OPFATTELSE VÆRE I STRID MED MARKEDSFØRINGSLOVENS § 2, STK. 1.

Officielle noter

Ingen