Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

EN KLAGER KØBTE EN KJOLE, DER VAR NEDSAT FRA 5.600 KR. TIL 3.999 KR.

VED AFPRØVNING I HJEMMET KONSTATEREDE HUN, AT KJOLEN VAR BEHÆFTET MED MANGLER, DER GAV KJOLEN ET »BRUGT« UDSEENDE.

INDKLAGEDE AFVISTE REKLAMATIONEN MED, AT KLAGEREN HAVDE PRØVET KJOLEN I FORRETNINGEN, AT KJOLEN NETOP VAR NEDSAT PÅ GRUND AF MANGLERNE, OG KLAGEREN VAR GJORT OPMÆRKSOM HERPÅ.

FORBRUGERKLAGENÆVNET FANDT IKKE, AT INDKLAGEDE HAVDE GODTGJORT, AT ÅRSAGEN TIL NEDSÆTTELSEN VAR, AT KJOLEN VAR BEHÆFTET MED MANGLER, HVORFOR KLAGEREN VAR BERETTIGET TIL AT HÆVE KØBET.

Den fulde tekst

KØB AF NEDSAT KJOLE. INDKLAGEDES BEVISBYRDE AT KJOLEN VAR NEDSAT PÅ GRUND AF FEJL. BEVISBYRDE. KØB III. (* )


EN FORBRUGER KØBTE EN PARISERKJOLE FOR 3.999 KR. + 250 KR. FOR ÆNDRINGER. KJOLEN VAR NEDSAT FRA 5.600 KR.

DA KØBEREN AFPRØVEDE KJOLEN HJEMME, OPDAGEDE HUN IMIDLERTID, AT KJOLEN VAR BEHÆFTET MED EN DEL FEJL, DER GJORDE, AT KJOLEN FREMTRÅDTE BRUGT.

VED KØBERENS REKLAMATION TIL SÆLGER AFVISTES DENNE MED DEN BEGRUNDELSE, AT MAN IKKE TOG NEDSATTE VARER RETUR, OG AT KJOLEN VAR NEDSAT GRUNDET FEJL, SMUDS O.L. SÆLGEREN ANFØRTE, AT KØBEREN VAR BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ DETTE VED KØBET. DETTE AFVISTE KØBEREN. ENDVIDERE ANFØRTE SÆLGEREN, AT KØBEREN INDEN HANDLENS INDGÅELSE HAVDE AFPRØVET KJOLEN.

FORBRUGERKLAGENÆVNETS SAGKYNDIGE BESIGTIGEDE KJOLEN OG KONSTATEREDE, AT DEN VAR BEHÆFTET MED DE NÆVNTE FEJL. DEN SAGKYNDIGE ANFØRTE ENDVIDERE I SIN ERKLÆRING:»PLETTERNE ER AF EN SÅDAN KARAKTER, AT HVIS DE HAVDE VÆRET TIL STEDE VED KØBET, BURDE DER HAVE VÆRET GJORT SPECIELT OPMÆRKSOM PÅ DISSE, HVIS DISSE PLETTER ER EN AF ÅRSAGERNE TIL PRISNEDSÆTTELSEN«.

FORBRUGERKLAGENÆVNET FANDT IKKE, AT SÆLGEREN HAVDE GODTGJORT, AT ÅRSAGEN TIL DEN NEDSATTE PRIS VAR, AT KJOLEN VAR BEHÆFTET MED MANGLER. AF FAKTURAEN FREMGIK DET BLOT, AT PRISEN VAR NEDSAT, IKKE HVORFOR.

PÅ DENNE BAGGRUND FANDT FORBRUGERKLAGENÆVNET, AT KJOLEN VAR BEHÆFTET MED VÆSENTLIGE MANGLER, DER BERETTIGEDE KLAGEREN TIL AT HÆVE, JF. KØBELOVENS § 78, STK. 1.

Officielle noter

(* )