Senere ændringer til afgørelsen
Resume

EN AFKORTNING AF EN COTTONCOAT VAR UDFØRT SÅ UFAGMÆSSIGT, AT DET IKKE KUNNE PÅLÆGGES KLAGEREN AT INDLEVERE DENNE TIL INDKLAGEDE MED HENBLIK PÅ ET AFHJÆLPNINGSFORSØG.

Den fulde tekst

TJENESTEYDELSER III OG IV. MANGLER. FORTABT RET TIL AFHJÆLPNING AF FEJL. (* 1)


EN HELT NY COTTONCOAT BLEV INDLEVERET TIL AFKORTNING PÅ ET RENSERI, DER REKLAMEREDE MED AT HAVE KONTAKT TIL EN SYSTUE, DER UDFØRTE FORANDRINGER PÅ BEKLÆDNINGSGENSTANDE. AFKORTNINGEN FALDT IKKE HELDIGT UD, DA DEN ENE SIDE FORAN BLEV EN CENTIMETER LÆNGERE END DEN ANDEN, LIGESOM FORET NOGLE STEDER HANG FORNEDEN. SELVE SØMMEN VAR MEGET RYNKET OG UJÆVN, IDET SØMOMBUKKET DANNEDE FOLDER. SYNINGEN VAR DESUDEN SKÆV.

EJEREN AF COTTONCOATEN KLAGEDE OVER DET DÅRLIGE RESULTAT TIL RENSERIET, DER TILBØD AT LAVE ARBEJDET OM. EJEREN VAR DOG IKKE INDSTILLET HERPÅ, DA HUN IKKE ØNSKEDE IGEN AT OVERLADE SIN FRAKKE TIL RENSERIET, DA HUN OVENPÅ DEN FØRSTE OPLÆGNING MANGLEDE TILTRO TIL DEN ERHVERVSDRIVENDES FAGMÆSSIGE KUNNEN.

SAGEN BLEV FORELAGT FOR FORBRUGERKLAGENÆVNET. NÆVNET FANDT, AT DET UDFØRTE ARBEJDE VAR GANSKE UTILFREDSSTILLENDE OG MANGELFULDT. NÆVNET FANDT DERFOR IKKE, AT DET KUNNE PÅLÆGGES KLAGEREN PÅ NY AT OVERGIVE SIN FRAKKE TIL DEN ERHVERVSDRIVENDE MED HENBLIK PÅ ET AFHJÆLPNINGSFORSØG. DA FRAKKEN PÅ GRUND AF DEN FØRSTE MANGELFULDE OPLÆGNING IKKE EFTER EN NY OPLÆGNING VILLE HAVE EN TILSTRÆKKELIG LÆNGDE, TRAF NÆVNET BESLUTNING OM, AT DEN ERHVERVSDRIVENDE SKULLE TILBAGEBETALE KLAGEREN VEDERLAGET FOR OPLÆGNINGEN OG ENDVIDERE EN ERSTATNING SVAREN DE TIL FRAKKENS PRIS.

Officielle noter

(* 1) AFGØRELSEN ER GENGIVET I FORBRUGERSTYRELSENS JURIDISKE ÅRBOG 1993, SIDE ...