Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om indtægtsgrænser for 2001 for beboerindskudslån efter § 56 i lov om individuel boligstøtte

 

Ændret grænsebeløb for 2001

Ved lov nr. 1087 af 13. december 2000 er satsen for pensionstillæg for 2001 ændret.

Efter § 56 i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 25. november 1999 beregnes et grænsebeløb for ydelse af beboerindskudslån på grundlag af den samlede pension med pensionstillæg for folkepensionister.

På baggrund af oplysninger fra Socialministeriet om pensionen for 2001 kan grænsebeløbene efter lov om individuel boligstøtte herefter beregnes til 157.853 kr. for lejligheder og 107.755 kr. for enkeltværelser.

De grænsebeløb, der er anført i pkt. 2 i Vejledning nr. 152 af 6. oktober 2000, anvendes således ikke ved ydelse af beboerindskudslån i 2001.

By- og Boligministeriet, den 19. december 2000

Elsebeth Jarl Brunés