Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring i lov om Danmarks Nationalbank

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. I lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank indsættes i § 33 som stk. 2:

»Stk. 2. Loven træder i kraft for Grønland den 1. juli 1967.«

§ 2. Ministeren for Grønland fastsætter regler om de hidtidige grønlandske kreditsedlers fortsatte gyldighed i en overgangsperiode.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 15. MARTS 1967.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

--------------

Ivar Nørgaard.

Officielle noter

Ingen