Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regler for udarbejdelse af autoriserede
standardblanketter for lejeaftaler

 

I medfør af § 5, stk. 2, i lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 14. maj 2001, fastsættes følgende:

§ 1. Herved bekendtgøres den af By- og Boligministeriet autoriserede standardblanket typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme, jf. bilag 1.

§ 2. Standardblanketten samt en vejledning om opstilling af standardblanketten kan købes hos Statens Information.

§ 3. Som autoriseret standardblanket for beboelseslejemål anses endvidere blanketter, der med hensyn til indhold og opstilling er identiske med typeformular A, 8. udgave af 3. september 2001. Udarbejdes blanketten i overensstemmelse med denne bekendtgørelses bilag 2, anses blanketten for identisk med typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001, med hensyn til opstilling.

    Stk. 2. På blankettens forside i øverste venstre hjørne indenfor de i vejledning om opstilling af standardblanketten anførte markeringer kan anbringes eget logo.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. september 2001.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1037 af 15. december 1995 af regler for udarbejdelse af autoriserede standardblanketter for lejeaftaler dog således, at §§ 1 og 4 ophæves med virkning for lejeaftaler, som indgås den 4. marts 2002 eller senere.

By- og Boligministeriet, den 31. august 2001

Margrete Pump

/Martin Preisler Knudsen


Bilag 1

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 159kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 127kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 109kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 131kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 32kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 30kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 179kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 278kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 284kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 326kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 240kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 295kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 85kb


Bilag 2

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 159kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 148kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 132kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 184kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 142kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 124kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 145kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 46kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 45kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 193kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 291kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 297kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 342kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 254kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 309kb

autoriserede standardblanketter. Grafik > 

 100kb

Redaktionel note
  • Lovtidende A, hæfte 134, er omtrykt den 1. oktober 2001 på grund af en håndteringsfejl, der alene havde betydning for den trykte udgave af bekendtgørelsen.