Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst for 2002

 

I medfør af § 8, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 31. januar 2001 fastsættes:

§ 1. Opreguleringsprocenten til brug for opgørelse af forventet indkomst ved årsomregningen for 2002 udgør for pensionister 2,7 og for andre 3,0.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2001

By- og Boligministeriet, den 12. oktober 2001

P.M.V.
E.B.
Vibeke Køie

/Jacob Østlund Jacobsen