Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Løn- og Personaleinformationssystemet (VM-modulet) for Vejle Kommune.


Formålet med registeret er at danne grundlag for udførelse af

personaleadministrative opgaver i forbindelse med beregning,

udbetaling, afregning, postering og afstemning af løn og andre

ydelser og fradrag.

Personkreds: Registeret må kun indeholde oplysninger om

personer, som er eller har været ansat ved Vejle kommune.

Ikrafttrædelsesdato: 20/02/1990.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Registeransvarlig myndighed: Vejle Kommune