Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse angående benyttelse af og handel med mælkeflasker m.v.

 

Bekendtgørelse nr. 304 af 4. oktober 1938 angående benyttelse af og handel med mælkeflasker m.v. ophæves den 1. februar 1999.

Forbrugerstyrelsen, den 13. januar 1999

Bente Saltorp

/Susanne Bo Christensen