Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om sejlads gennem arbejdsområderne i Drogden

 

Bekendtgørelse nr. 370 af 20. maj 1996 om sejlads gennem arbejdsområderne i Drogden ophæves med virkning fra den 1. juli 1999.

Søfartsstyrelsen, den 1. juni 1999

Niels J. Bagge

/I. Winkel Smith