Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Ophævelse af visse vejledninger om sikkerhed til søs

 

 

VEJ 24/8 1970 anbringelse i fiskeskibe af åben gummibåd med påhængsmotor (SM 234)

 

VEJ 30/4 1971 konstruktion af luger i uklassede skibe (SM 249)

 

VEJ 3/6 1971 sanitær-, ballast-, lænse- og servicepumpers anvendelse som brandpumper (SM 250)

 

VEJ 30/12 1971 opstilling og sikring af ildovne i skibsmandsskabets opholdsrum (SM 257)

 

VEJ 24/4 1972 prøvningsprogram for elektroniske og/eller elektriske apparater, komponenter og del-komponenter (SM 263)

 

VEJ 19/7 1972 udførelse og afprøvning af automatisk virkende brandalarm- og brandvisningsanlæg (SM 266)

 

VEJ 31/8 1972 arbejde med industrifisk (SM 267)

 

VEJ 15/11 1973 vedrørende log i visse fiskeskibe (SM 279)

 

VEJ 31/12 1973 ukonventionelle samlinger af rørledninger (SM 281)

 

VEJ 24/6 1974 ror m.v. i uklassede fiskeskibe og fartøjer (SM 286)

 

VEJ 31/10 1975 fremdrivningsmaskineri (SM 301)

 

VEJ 8/1 1976 sikker adgang til og arbejde i store tanke og sikker adgang til og arbejde i bulk carriers store lastrum (SM 303)

 

VEJ 28/12 1976 installation af centralanlæg for svejsning med acetylen og oxygen (SM 314)

 

Vej 17/8 1977 retningslinier for tæthedsprøvning af lastrumsskodder i skibe, som anvendes til fangst og/eller transport af industrifisk, og som anvender kuldioxyd som køle- og konserveringsmiddel (SM 321)

 

VEJ 27/9 1977 forskrifter for firmaer og/eller personer, som er autoriserede til at udføre isolationsmålinger på elektriske anlæg eller til at foretage trykprøvninger af beholdere og brændstoftanke (SM 322)

 

VEJ 30/12 1977 bygning af redningsbåde (SM 324)

 

VEJ 25/5 1978 oversigt over prøver, der skal overværes af Statens Skibstilsyn (SM 328)

 

VEJ 7/11 1978 brandsikring af lastskibe (SM 334)

 

VEJ 7/11 1978 retningslinier for kontrol med fiskeskibes stabilitet (SM 334)

 

VEJ 12/6 1979 typegodkendelse af klasse B-branddøre med ventilationslydsluse (SM 339)

 

VEJ 10/3 1980 bestemmelser vedrørende spændingsbegrænsende udstyr for el-svejseaggregater (SM 346)

 

VEJ 9/5 1980 advarsel i forbindelse med transport af skæreolieholdige drejespåner (SM 347)

 

VEJ 26/6 1981 fortolkning af opholdsrumsbekendtgørelsens bestemmelse vedrørende indskodning af kabys, storesrum m.v. (SM 355)

 

VEJ 25/9 1981 opholdsrums beliggenhed i forhold til kollisionsskod (SM 358)

 

VEJ 17/11 1981 reservedele til ventilations- og luftkonditioneringsanlæg (SM 359)

 

VEJ 15/3 1982 bemyndigelse til klassifikationsselskaberne om på skibstilsynets vegne at udstede undtagelsescertifikat i forbindelse med udrustnings-sikkerhedscertifikat

 

VEJ 3/5 1982 retningslinier for indretning og udrustning af stand-by skibe

 

VEJ 20/10 1983 bemyndigelse til klassifikationsselskaberne om på skibstilsynets vegne at foretage mellemliggende syn på bevægelige boreplatforme

 

VEJ 22/11 1983 sikring mod overbelastning af davider og kraner, der anvendes til håndtering af redningsmidler (SM 378)

 

VEJ 1/8 1984 helikopterbeflyvning af skibe samt helikopterdæk på skibe og anlæg

 

VEJ 5/12 1985 konstruktiv brandsikring. Fortolkning af reglerne 27, 44 og 58 i kapitel II-2 i SOLAS 74/81 (SM 393)

 

VEJ 16/5 1986 ad teknisk forskrift nr. 3 af 2. maj 1986 (SM 398)

 

VEJ 30/3 1987 udsyn fra styrehus (SM 402)

 

VEJ 30/12 1987 udskiftning af redningsveste i eksisterende skibe (SM 406)

 

VEJ 15/7 1988 afprøvning af redningsudstyr

 

VEJ nr. 2, 1/9 1988 om anerkendelse af ækvivalensarrangement til SOLAS 74 reglement 35, kapitel III (SFS 5/88)

 

VEJ nr. 4, 1/9 1988 om retningslinier for afprøvning af redningsmidler ved 1. hovedsyn på passagerskibe samt lastskibe over 500 brt. (SFS 5/88)

 

VEJ nr. 5, 1/9 1988 om ordningen vedrørende gensidig anerkendelse af prøver og undersøgelser af skibsudstyr (SFS 5/88)

 

VEJ nr. 6, 1/9 1988 om Medicin Certifikat (SFS 5/88)

 

VEJ nr. 8, 1/9 1988 om arrangementer til ombordtagning og landsætning af lodser i meget store skibe (IMO Resolution A. 426 (XI) (SFS 5/88)

 

VEJ nr. 11, 1/9 1988 om foranstaltninger mod sundhedsfare ved klargøring af maling og lignende og ved malerarbejde (SFS 5/88)

 

VEJ nr. 14, 1/9 1988 om forældede nødsignaler (SFS 5/88)

 

VEJ nr. 19, 1/9 1988 om stabilitetsberegninger (SFS 5/88)

 

VEJ nr. 21, 1/9 1988 om konstruktiv brandsikring (SFS 5/88)

 

VEJ nr. 32, 1/9 1988 om prøvningsmetode til bestemmelse af overfladematerialers flammespredningsevne (SFS 5/88)

 

VEJ nr. 38, 1/9 1988 om opdriftsmidler i åbne fartøjer, bygget af træ, der anvendes til udlejning (SFS 5/88)

 

VEJ nr. 46, 1/9 1988 om anvendelse af pakninger i forbindelse med flaskegasanlæg i skibe (SFS 5/88)

 

VEJ nr. 3, 2/7 1990 om typegodkendelse af lystfartøjer og fartøjer til udlejning (SFS 6/90)

 

VEJ, 15/1 1992 Søfartsstyrelsens Godkendelsesbog

 

VEJ nr. 6, 4/9 1992 om system til sikker drift af passagerskibe (SFS 8/92)

 

Søfartsstyrelsen, den 4. juni 1999

 

_____________________

Regelkontoret, j.nr. 5121-51

Søfartsstyrelsen, den 4. juni 1999