Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-5 Lastelinjer, 1. maj 1999

 

 

 

KAPITEL II-5 Lastelinjer

 

 

1 Bestemmelser om lastelinjer

.1 Alle nye passagerskibe med en længde på 24 m og derover skal opfylde den internationale konvention om lastelinjer af 1966 som ændret ved protokollen af 1988.

 

.2 Kriterier med et sikkerhedsniveau, som svarer til kriterierne i den internationale konvention om lastelinjer af 1966 som ændret ved protokollen af 1988, skal for så vidt angår længde og klasse finde anvendelse på skibe med en længde på mindre end 24 m.

Søfartsstyrelsen fastsætter for disse skibe et fribord under hensynstagen til ovenstående samt skibenes skrogstyrke, stabilitet og flydeevne samt fartsområde. Der udstedes et fribordscertifikat og der påmærkes et fribordsmærke som for skibe omfattet af den internationale konvention om lastelinjer af 1966 som ændret ved protokollen af 1988, men uden bogstaverne D - L.

 

.3 Uanset bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2 er nye passagerskibe i klasse D undtaget fra kravet om minimumsbovhøjde i den internationale konvention om lastelinjer af 1966 som ændret ved protokollen af 1988.

 

.4 Der skal være heldæk på nye passagerskibe i klasse A, B, C og D.

 

 

Søfartsstyrelsen, den 29. marts 1999

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser d".