Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om udfærdigelse af nye telefonkoncessioner m.m. og lov om udfærdigelse af koncession på anlæg og drift af telefoner i Jylland m.m.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Følgende love ophæves:

  • 1) Lov nr. 377 af 30. juni 1919 om udfærdigelse af nye telefonkoncessioner m.m.
  • 2) Lov nr. 77 af 13. marts 1922 om udfærdigelse af koncession på anlæg og drift af telefoner i Jylland m.m.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 19. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Torben Rechendorff

Officielle noter

Ingen