Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om det kongelige navnetræk


På statsministerens derom nedlagte forestilling har Hendes Majestæt Dronningen den 15. januar 1972 bifaldet, at det kronede kongelige navnetræk, bestående af de under den danske kongekrone anbragte sammenslyngede initialer M og R i forbindelse med 2, udføres i overensstemmelse med nedenstående afbilding:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Det tilføjes, at sager, i hvilke hensynet til det materiale, hvori navnetrækket agtes gengivet, måtte nødvendiggøre en i enkeltheder afvigende fremstilling, skal forelægges for indenrigsministeriet.

Statsministeriet, den 15. januar 1972

J. O. Krag.

    /Ruth Christensen.

Officielle noter

Ingen