Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring i lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


I lov nr. 298 af 17. november 1953 om årpenge til medlemmer af det kongelige hus foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

» Stk. 1. For arvepring Knud fastsættes en årpenge med et grundbeløb af 150.000 kr., hvortil kommer et beløb af 47.500 kr. med de den 1. april 1963 gældende reguleringer. Beløbene forhøjes eller nedsættes med 3 pct. for hver fulde 3 points udsving ud over 100 i reguleringspristallet for januar måned. Reguleringen finder sted fra den efterfølgende 1. april. Eventuelle overskydende points henstår til næste regulering.«

2. § 3, stk. 1, affattes således:

» Stk. 1. For prins Ingolf fastsættes en årpenge med et grundbeløb af 75.000 kr., hvortil kommer et beløb af 23.750 kr. med de den 1. april 1963 gældende reguleringer. Beløbene forhøjes eller nedsættes med 3 pct. for hver fulde 3 points udsving ud over 100 i reguleringspristallet for januar måned. Reguleringen finder sted fra den efterfølgende 1. april. Eventuelle overskydende points henstår til næste regulering.«

Givet på Amalienborg, den 31. maj 1963.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

/J.O.Krag.

Officielle noter

Ingen