Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udvidelse af anvendelsesområdet for bekendtgørelse om patent på opfindelser af lægemidler og bekendtgørelse om patent på opfindelser af næringsmidler og patent på fremgangsmåder ved tilvirkning af næringsmidler

 

I medfør af bestemmelsen i kapitel XI, nr. 1, stk. 2, i patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 366 af 9. juni 1998 samt efter bemyndigelse i henhold til § 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 416 af 27. maj 1992, fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 450 af 16. september 1983 om patent på opfindelser af lægemidler finder efter anmodning fra indehaveren anvendelse på ansøgninger, der er indleveret før 1. december 1983, og som fortsat var under behandling den 1. januar 1996.

Stk. 2. Ændringer i ansøgninger omfattet af stk. 1 må ikke omfatte nye forhold.

§ 2. Bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 511 af 23. august 1988 om patent på opfindelser af næringsmidler og patent på fremgangsmåder ved tilvirkning af næringsmidler finder efter anmodning af indehaveren anvendelse på ansøgninger, der er indleveret før 1. januar 1989, og som fortsat var under behandling den 1. januar 1996.

Stk. 2. Ændringer i ansøgninger omfattet af stk. 1 må ikke omfatte nye forhold.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1999.

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 16. september 1999

Mogens Kring

/Anne Rejnhold Jørgensen